Een stille kracht

Bhakta Sisaley laat in het publiek weinig van zich horen. Hij is zeer bescheiden. Zijn werk is in Sanney, een bergdorpje op een uurtje lopen van Pakhribas, waar ooit het werk van de HEF begon in het oosten van Nepal.

Unknown-1.jpeg

Daar heeft hij 10 jaar geleden eigenhandig een kerkje gebouwd voor de toentertijd 16 gelovigen in zijn dorpje. Dat gebouwtje werd verwoest met de aardbezing van vorig jaar. Omdat Bhakta in zijn dorp erg wordt gewaardeerd – hij helpt velen die in armoede verkeren – besloot de gemeenteraad hem een subsidie te geven voor de herbouw van zijn kerkje. Dat is inmiddels gebeurd.

Het aantal gelovigen is in de loop der jaren gegroeid. Zeker 30 mensen zijn tot geloof gekomen. Maar velen trekken uit de arme dorpen naar de stad. Bovendien werken in sommige gebieden de meeste mannen in de Arabische landen als werkmigranten. Dat betekent dat de grote meerderheid van allen die tot geloof zijn gekomen niet meer in Sanney woont. De samenkomsten worden wekelijks bezocht door ongeveer 22 mensen. Maar Bhakta gaat door. “De helft van mijn gemeente zit in Qatar!” Hij is in zekere zin een wereld-evangelist.

Ooit was Bhakta een hindoe alias boeddhist alias animist. Dat is typisch voor Nepal. Het zuivere hindoeïsme vind je er weinig, het zuivere boeddhisme alleen onder sommige Tibetaanse stammen. Het is allemaal vermengd met elkaar en met het oude animisme, of in de Tibetaanse streken: het bon-geloof. Op de foto zie je de opgerichte steen (of paal, zoals die in het Oude Testament heet) met hindoe en boedhhistische symbolen. Wierookstokjes als teken van verering en ook rode en oranje bloemblaadjes en rode stof als teken van het bloed dat aan de goden wordt gewijd. Zulke stenen zijn op zich typisch animistisch. Soms worden er haantjes bij geofferd, en een enkele doorgedraaide sekte brengt soms… mensenoffers.

Kun je zo God vinden? Bhakta wijst de mensen een betere weg. Evangelist te Sanney (en een beetje Qatar), terwijl ook een handvol van zijn gelovigen in Kathmandu woont. Zijn werk is niet tevergeefs, maar zijn kerkje is nog niet vol.

Algemeen NieuwsBram Krol