Hyssop

Korte geschiedenis van Hyssop

Door Gods trouw kon Hyssop haar 25 jarige jubileum vieren op 9 november 2013 in de stadsgehoorzaal in Kalimpong.

Getuigenis: Ik (Mathias Subba) heb Christus aanvaard op de leeftijd van 17 jaar. In die tijd speelde ik zowel seculiere muziek als ook muziek in de kerk. ik had mijn talenten nog niet aan de dienst van God gewijd. Maar dat gebeurde radicaal toen ik 20 was. Ik begon toen met een klein combo: Hyssop Singing Ministry. Drie predikanten stonden er vierkant achter: ds. M.H. Subba, ds. E.T. Lucksom en ds. B.D. Rai, samen met enkele invloedrijke vrienden en gelovigen. Zij hebben op 9-11-'88 de muziekgroep gewijd voor hun taak.

Hyssop heeft drie doelen:

  1. evangelisatie door muziek,

  2. jonge mensen ertoe aanzetten hun talenten aan God te wijden en

  3. eenheid onder de kerken bevorderen.

De eerste bijeeenkomst was in een schooltje in Melli (Sikkim), met een 35 watt versterker. Al snel mochten we door God gebruikt worden in het hele werkgebied van de H.E.F. en daarbuiten, zoals in Shillong, New Delhi en zelfs Hong Kong. In totaal heeft Hyssop al 500 concerten gegeven. Ze maakte in 1992 haar eerste album. Ze heeft er sindsdien meerdere gemaakt, en ook muziekvideo's en ze heeft in drie films meegewerkt. Verder is ze onmisbaar bij het wekelijkse kabelt.v.-programma in Kalimpong, Darjeeling, Sikkim en Kurseong dat de naam draagt Naya Shristi (Nieuw leven).

Vanuit Hyssop zijn twee andere activiteiten opgezet: een project voor de scholing van arme kinderen in een dorp bij Darjeeling en een interkerkelijke jeugdgroep met de naam Friends.