Grote problemen in Noord-India

In het gebied van Kalimpong en Darjeeling is al drie maanden een onafhoudende staking gaande. Dat gebied is Nepaleestalig (net als de deelstaat Sikkim). Ooit (tot 1800) hoorde het grootste deel ervan tot Nepal, en is toen door de Engelsen afgepakt. Nu horen de districten Darjeeling en Kalimpong bij West-Bengalen. Maar de deelstaatregering verwaarloost de belangen van deze Nepalese districten, die ook voor andere partijen stemmen dan die in Calcutta zetelen. Men wil een separate deelstaat van India vormen. Dat speelt al vanaf halverwege de jaren ’80, toen er daar een grote opstand is geweest. Maar de landelijke overheid denkt daar niet over.

Voorlopig heeft Mathias Subba het kantoortje van de HEF verplaatst naar Siliguri, buiten het stakingsgebied. Daar kan hij dingen kopen en mail ontvangen. In Kalimpong en Darjeeling is dat niet mogelijk. Bovendien is er geen enkele bank die werkt, waardoor de evangelisten al 3 maanden geen salaris hebben ontvangen.

Bij onlusten (die dagelijks voorkomen) zijn tot hiertoe 12 doden gevallen. Er sterven mensen, omdat de medische zorg steeds minder wordt. Er is weinig aanvoer van medicijnen e.d. De scholen zijn gesloten, en het lijkt erop dat tienduizenden kinderen een jaar onderwijs verliezen. Tal van ondernemers gaan failliet.

Bid voor onze broeders in Kalimpong. Ze hebben het zwaar. De christenen zijn wars van de gewelddadige protesten, maar worden, als ze niet meedoen, als verraders beschouwd.