Waarom de Himalayan Evangelical Fellowship?

IMG_4478.JPG
 
 

De hele wereld moet het evangelie horen! Maar dat is nog niet zo gemakkelijk. Er zijn zoveel talen en culturen waarmee het moeilijk is om te communiceren.

En vooral de klassieke zending (die werkers uitstuurt naar andere landen) loopt tegen veel barrières op. Ze komen de meeste landen waar ze zouden willen werken zelfs niet in.

In de Himalaya is het voorgaande helemaal waar. Er zijn veel verschillende stammen, die tientallen onderling onverstaanbare talen spreken. Een Nederlander of Belg komt India niet in voor zendingsdoeleinden, en kan zich er zeker niet vestigen. In Nepal is dat wel mogelijk, maar hoelang nog?

De Himalayan Evangelical Fellowship is gesticht door Christenen uit Noord-India (het Darjeeling district van West-Bengalen en Sikkim) om het Evangelie in eigen omgeving te verbreiden. Die streken zijn overwegend Nepaleestalig. De evangelisten van de HEF spreken allen twee, drie of meer lokale talen. Ze werken waar anderen niet kunnen komen of zich niet mogen vestigen. Omdat de kosten voor levensonderhoud voor hen een stuk lager liggen dan in Europa, kun je met betrekkelijk weinig geld enorm veel doen. Het salaris van een evangelist ligt ergens tussen de 1000 en 1500 euro per jaar, waar hij redelijk goed van kan leven met zijn gezinnetje. Dat staat in schril contrast met de feitelijke kosten voor de uitzending van een Nederlands echtpaar naar het buitenland; dat bedrag komt met verzekeringen, woonkosten, reiskosten etc. al snel boven de 100.000 euro per jaar. 

Er zijn meer voordelen verbonden aan het ondersteunen van de HEF. Het duurt jaren voor een buitenlander om de taal goed te leren. Bovendien zal hij moeilijker persoonlijke contacten kunnen leggen dan de lokale werkers. Die laatsten hoeven zich niet aan te passen, geen vreemde talen te leren en de lokale gebruiken en gewoonten kennen ze van jongs af aan. Op die manier kunnen we voor weinig geld veel kwalitatief hoogstaande werkers onderhouden.

De HEF is een middel in de hand van God geweest om het Evangelie te brengen aan diverse stammen, onder wie voordien geen gelovigen bekend waren (Sikkimmezen, Munda's, Uraons, Chowdhari's in Nepal). Ook heeft ze als eerste kerkjes gesticht die een stamtaal als voertaal gebruikten (Lepcha, Munda, Sikkimmees, Bantawa Rai e.a.).

Al sinds 1977 onderhouden we vanuit Nederland intensief contact met de HEF. We hebben de werkers in India/Nepal als zeer betrouwbare partners in de evangelieverkondiging leren kennen. 

Begon het werk aan het eind van de jaren '70 in het noorden van West-Bengalen en in Sikkim, het heeft zich sindsdien uitgebreid over een groot deel van Nepal, Bhutan en in India tot in Calcutta. Er zijn tientallen nieuwe gemeenten en 'fellowships' gesticht in zeer afgelegen en moeilijk te bereiken gebieden.

In overleg met de HEF in India en Nepal zoeken we naar zendingsprojecten, sociale activiteiten en nieuwe werkers, die als taak krijgen in een nieuwe streek te gaan pionieren. De HEF is een echte pioniersorganisatie. Omdat we in Nederland nauwelijks kosten maken, worden de giften die we ontvangen voor het volle pond benut voor het directe, echte zendingswerk.

In Nederland ziet de Stichting tot Steun aan de Himalayan Evangelical Fellowship erop toe dat het geld goed besteed wordt. Geregeld staan we in contact met onze vrienden in India en Nepal, en min of meer geregeld brengen we ook een bezoek aan hen, om het werk van nabij te leren kennen. Giften aan de HEF worden goed besteed. De gevers kunnen nadere informatie krijgen over de besteding van hun geld of over dringend nodige nieuwe projecten. Ook verzorgen we zendingsinformatie voor kerken, verenigingen of scholen.