Jaarverslag 2016

Jaarverslag over 2016 van de Stichting tot Steun aan de Himalayan Evangelical Fellowship

DSC03593.jpg
 
 

Dit jaar werd gekentekend door teruglopende giften. Dit ging samen met een niet goed functionerende website en gebrek aan informatie vanuit Nepal en India. Het eindresultaat was dus negatief wat onze inkomsten betreft.

Het evangelisatiewerk van de HEF in India en Nepal gaat door. Vooral in Nepal zien we groei, en wel het meest in Murkuchi (in het lage heuvelland in het zuid-oosten van het land), waar ook een nieuwe gemeente werd gesticht (Namanta) en een tweede gemeenschap daarvoor wordt klaar gemaakt (Salley). Ook in de regio’s Pakhribas en Damak is de groei aanzienlijk en wel enkele tientallen nieuwe gelovigen per jaar. In Peltimari en Balamvita nabij Damak en in Pakribas-bazar groeien nieuwe gemeenten. In Kathmandu zien we dat de gemeente daar nu een evangeliserende gemeente is geworden, die o.a. ook de oorspronkelijke bewoners van hun stadsdeel , de Newari, weet aan te trekken. Newari zijn overwegend orthodoxe boeddhisten. Verder zien we een goede groei in het dorp Chowfal in de oostelijke riviervlakte, waar ook een gemeente groeit. Er wordt een kerkje gebouwd. In India is de groei aanzienlijk minder. Maar toch zien we in het gebied nabij de zuidwestelijke grens van Bhutan groei in een aantal theeplantages en in de heuvels ten westen van Jholong. Daar zijn twee gemeenschappen klaar om als vrije presbyteriaanse gemeente te worden geïnstitueerd. In Sikkim stagneert het werk nogal, behalve in Tadung en omgeving.

Het contact met de achterban werd onderhouden door ons aandeel in zendingsdiensten in de gereformeerde kerken van ’s-Gravendeel en Klundert, het uitdelen van onze nieuwsbrieven in kerken en de verzending ervan naar belangstellenden, evenals door onze contacten met alle kerken die ons werk steunen.

De poltike situatie in Nepal bleef zeer instabiel. Een regering die nogal op de hand van India was moest plaats maken voor een meer democratisch bewind. Maar de onrust in het land blijft door ontevredenheid van de bevolking van de riviervlakte, enorme contingenen Indiërs die het staatsburgerschap van Nepal wensen (maar die door hun aantallen Nepal in handen van India spelen, waardoor de nationale regering monddood wordt) en zwakte van het leger en de politie bij het optreden tegen gewelddadige protestacties. De ‘anti’-bekeringswet’, eigenlijk een wet gericht tegen christenen, blijft van in stand, maar wordt momenteel niet toegpast. De mensen staan erg open voor de boodschap van de kerken, die als enige betrouwbare partij in het land worden beschouwd. Bijvoorbeeld: de aardbevingstoelagen die internationaal zijn betaald, zijn grotendeels ‘verdwenen’. Zelfs veel hulpverleningsorganisaties gaan gebukt onder zware corruptie.

De situatie voor christenen in India verslechtert. Fanatieke hindoegroepen verjagen gelovigen en steken hier en daar kerken in brand, zonder dat de politie er voldoende tegen optreedt. Belangrijke groepen, o.a. een kleinere politieke partij, willen met geweld alle moslims en christenen tot het hindoeïsme bekeren. Zelfs vooraanstaande politici spreken dit als hun wens uit. Maat in West-Bengalen en Sikkim is de situatie stukken beter dan in centraal- en noord-west India. Dit heeft een zekere invloed op de vrijheid van de HEF om openlijke campagnes te houden. Een artikel van de secretaris over godsdienstvrijheid in India en Nepal werd in extenso overgenomen door het Nederlands Dagblad.

Aan het eind van het jaar beleefden we een hele crisis door gebrek aan inkomsten. Door een goede gever is dit grotendeels nog goed afgelopen. Het laat zien hoe gevoelig we zijn voor allerlei zaken. Gebrek aan info? Meteen zien we de gevolgen daarvan in teruglopende inkomsten.

Dit jaar hadden we een vrijwilligster, die heeft meegewerkt in een meisjesinternaat in Dharan en een overheidsschooltje in een buurdorp van die stad, Esmeralda van Dijke uit Arkel. Ze heeft een bijzonder goed werk gedaan en de mensen in Dharan en omgeving missen haar. Van haar ervaringen hebben ook wij, als bestuur, veel geleerd.

Met de HEF in India en Nepal zijn afspraken gemaakt om de meer informatie te krijgen, en ook om meer aandacht te schenken aan pioniers-evangelisatie. Eind 2016 heeft Kuber Gurung met een interkerkelijk samengesteld team een evangelisatietocht ondernomen in de bergen ten noorden van Pakhribas, waarbij hij 100 – 150 mensen tot geloof zag komen. In vijf plaatsen wil men daar nieuwe gemeenten stichten.

Ons bestuur is eraan toe nieuwe bestuurders aan te stellen. Daaraan zullen we in 2017 werken, ervan uitgaande dat we dan in rustiger vaarwater terecht zullen komen.

De vooruitzichten zijn aan het eind van 2016 beter dan aan het begin. Er is een bezem gehaald door de evangelisten in Nepal, zodat alleen wie goed werk levert doorgaat. De toelage voor het werk in Nepal konden we voor Nepal gelijk houden als voorheen (5400 euro per kwartaal) en voor India hebben we de bedragen teruggeschroefd naar 1100 euro per kwartaal. Daarnaast komen er nog giften voor speciale activiteiten en projecten. De sterke wens is aanwezig onder de evangelisten om meer vrucht te zien. De eerste vruchten hebben we daarvan eind 2016 kunnen zien.

 

A.J. Krol

6 april 2016