Christenvervolging in Nepal breekt los

Op 29 oktober braken de christenvervolgingen in Nepal los. Op één dag hoorden we van het volgende, maar de lijst is allicht tien keer langer:

  1. In Bhaktapur, bij Kathmandu, werd een kerk volslagen verwoest.
  2. In Birtamod in het oosten werden enkele evangelisten in elkaar geslagen
  3. In Itahari (oost-Np) werd een kerkdienst van een grotere gemeente (van ds. Daniël Subba) onmogelijk gemaakt.
  4. In Gaurahada en enkele andere dorpen en steden werd een 'verboden voor christenen' gebied ingesteld (vergelijk de apartheid of de maatregelen tegen Joden in de Tweede Wereldoorlog).
  5. Een Amerikaanse zendeling in Dharan kreeg (al enkele dagen eerder) te horen dat hij voor december het land uit moet zijn.
  6. In Damak werd een grote verbranding van Bijbels georganiseerd (plus traktaten en andere christelijke lectuur).Het ging om honderden Bijbels,en Nieuwe Testamenten, die mensen -  soms onder dwang - moesten afstaan.

Er is een beweging actief, geleid en bekostigd vanuit India (BJP, premier Modi en RSS) die met grof geweld het christelijke geloof onmogelijk wil maken en christenen met geweld wil bekeren tot het hindoeïsme. 

In scherp contrast daarmee zagen we in Damak en omgeving in 2,5 dag 7 mensen tot geloof komen. En de burgemeester van Peltimari verklaarde vanochtend dat hij zich met hand en tand tegen de anti-bekeringswet zal verzetten. (Peltimari ligt op enkele kilometers ten boordoosten van Damak, en telt tegen de 25.000 inwoners).

De stemming begint te verzuren in Nepal, ooit een toonbeeld van openheid en vriendelijkheid. Zelfs de taxichauffeur en de boerenarbeider spreken over deze zaken, en op hindoe manifestaties wordt openlijk opgeroepen tot geweld tegen kerken en christenen, kan ik uit eigen ervaring vertellen. Toch is dit geen beweging van onderop, maar iets wat door de politiek gestuurd wordt in een poging veel stemmen voor de eigen partij(en) te trekken.