Stakingen beëindigd

29 september eindigden, na 104 dagen geweld, protesten en demonstraties, de stakingen in het Darjeeling gebied. Studenten lopen nu hopeloos achter met hun studies, en de mensen die overleden omdat er geen medicijnen meer waren of geen vervoer, hebben daar niets meer aan. De evangelisten van de HEF hebben een zweare tijd gehad: geen salaris, geen vervoer en geen telefoon… De verhoudingen zijjn nog erg gespannen, en elk moment kan de vlam weer in de pan slaan. Maar het normale leven hervat zich weer. Mathias, de directeur van de HEF, is terug in Kalimpong. Hij spreekt daar voor de jaarlijkse conventie van de Kerk van Noord-India in Kalimpong. 44 jaar is er maar spaarzamelijk contact geweest met de van hen afgescheiden Vrije Presbyterianen, waartoe ook Mathias en zijn vader, de oude ds. M.H. Subba (82) behoren. Maar er waait een nieuwe wind.

Bram Krol