Dhimdime, een geestelijke doorbraak in Nepal

Dhimdime - een gehucht van niets. 300 meter lang staan wat huizen van bamboe, leem en riet samengeperst op een stuk ongebruikte, armelijke zandgrond. Misschien wonen er 300 mensen, allen behorend tot de allerarmsten en landlozen.

Ze leven van de hand in de tand. Soms vinden de mensen wat werk in de wegenaanleg of als boerenarbeiders. Dan zijn ze weer een lange periode verstoken van inkomen. Velen gaan zeer armoedig gekleed. Sommige kinderen bezoeken de school niet, omdat ze geen schooluniform kunnen aanschaffen en geen schoenen. Inwoners van Dhimdime tellen nergens mee. Ze zijn arm en ze horen bij de lagste kasten of de kastelozen. Dat weegt zwaar in Nepal.

In die griebus is HEF-evangelist Santosh Ranapaheli begonnen met de verkondiging van de meest hoopvolle boodschap in de hele wereld: het Evangelie. Er is een kleine samenkomst ontstaan, die in de openlucht bijeen komt. Er komen vooral veel kinderen. 80 van de inwoners van Dhimdime beschouwen zichzelf als Christenen. En de anderen staan wijd open voor het geloof. Eindelijk is er iemand die zijn neus niet voor hen ophaalt.

In Dhimdime is een stukje grond ter beschikking gesteld, waarop een klein schooltje (voor de bijles aan kinderen die een enorme achterstand hebben opgelopen) gebouwd kan worden, waar ook de wekelijkse samenkomst van de gemeente-in-wording kan plaatsvinden. Met behulp van een grote actie eind mei a.s. in de Gereformeerde Kerk van 's-Gravendeel kan het gebouwtje worden neergezet en kunnen de allerarmsten aan kleding en medische zorg worden geholpen. Weer een enorme stap vooruit.

Inmiddels is er ook in het dorp Tajpori, waar Dhimdime tegenaan gebouwd is, belangstelling ontstaan voor het geloof. Het is een nederzetting van de Rajbongsi's, ook al kastelozen, maar die wel een klein stukje land bezitten. Ook zij zijn nauwelijks in tel, wat ze dagelijks aan den lijve voelen. Maar die boodschap van hoop, die boodschap van een God die van ieder mens op gelijke wijze houdt, raakt velen diep.

In de naaste omgeving van Dhimdime ligt ook het gehucht Balamvita, waar alle 14 huizen de afgelopen jaren Christen zijn geworden. Daar wonen weer andere kastelozen, van de Santali-stam. Maar door de geestelijke ontwikkeling die ze doormaken, en een schooltje dat in hun dorpje gebouwd is, zien we nu hoe de kastentegenstellingen worden overwonnen. Zelfs enkele mensen van de hoogste kaste komen naar het kerkje van Balamvita, of sturen hun kinderen naar het schooltje. Dat was acht jaar geleden nog ondenkbaar.

Dhimdime ligt 5 kilometer van Balamvita en 20 kilometerten zuidoosten van de stad Damak waar Santosh woont, in de riviervlakte in het zuidoosten van Nepal, niet ver van de grens met India. Het Evangelie verbreidt zich sterk in Nepal. Santosh is ervan overtuigd dat binnen afzienbare tijd heel Dhimdime haar Heiland zal vinden. En ook velen uit de naaste omgeving. Tijdens mijn bezoek aan die plaats in maart j.l. kwam een jonge vrouw tot geloof. Het Evangelie wint vele harten!