Groeten van Kalimpong

Ratan Kharia is eerste jaars student van Birpara College en lid van PFC Hope Tea Garden. Afgelopen 4 maanden bezocht hij regelmatig zijn zus en zwager nabij Aibheel Tea Garden. Tijdens zijn bezoeken kon hij het niet laten om het evangelie te verkondigen tegenover de medewerkers van de theeplantage.

Later werd hij vergezeld door HEF evangelisten van de Duars regio. We baden samen en vroegen God om dit gebied te mogen bereiken voor Gods Koninkrijk.

Op 22 september 2015 ben ik (Matthias Subba) vertrokken naar de Tea Gardens. Ik mocht 21 mensen dopen in de naam van onze Vader, Zoon en Heilige Geest. Het is geweldig voor ons werkers om dit nieuwe HEF Missie gebied te mogen aanboren.

Ook Hindu’s waren uitgenodigd om bij de doping aanwezig te zijn. Ze hebben toen ook het evangelie meegekregen. We zongen liederen voor hen.

Na de dienst kwam iemand naar mij toe en zei dat ook hij en zijn gezin Jezus wilde aanvaarden als Heer en Heiland. Ik heb hen gevraagd om de bijeenkomsten regelmatig te bezoeken.

Er zijn ook andere families die geintresseerd zijn om Jezus aan te nemen en zich te laten dopen. Er is geen enkele kerk in dit gebied, behalve een oude Rooms Katholieke Kerk. Ik heb Rata Kharia aangemoedigd om dit gebied vaker te bezoeken en een regionale HEF leider te installeren.

Na Aibheel ben ik naar Bandhapani gereisd. Een nieuwe familie kwam tot geloof en 8 van hen hebben zich gedoopt.

God werkt! En dat blijf ik merken om mij heen. Dank voor jullie gebed en financiële steun.

Gods zegen, Matthias Subba

Algemeen NieuwsBram Krol