Nieuwe projecten die uw steun kan gebruiken

Graag willen we de volgende projecten onder uw aandacht brengen. Wilt u een van de projecten ondersteunen?

Jandaul, zuidoost Nepal op de riviervlakte, school

De school met 200 leerlingen en 10 leerkrachten heeft een muur om het terrein nodig, om te voorkomen dat anderen het land inpikken en ook voor de veiligheid van de kinderen (zodat ze niet zomaar de weg op kunnen lopen). Kosten: 1725 euro

Jandaul, zuidoost Nepal op de riviervlakte, school

Een driewieler om de kinderen op te halen zou de school veel goed doen. Veel kinderen moeten ver lopen, over smalle paden waar ook motoren rijden. Vooral voor de jongere kinderen is dat een groot bezwaar. Schoolhoofd Ghuran Chowdhary vraagt dan ook dringend om 400.000 Nepalese rupies om een goede tweedehands driewieler met transportbak te kunnen aanschaffen. Dat is in euros: 3450,-

IMG_4400.JPG

Jandaul, zuidoost Nepal op de riviervlakte, school

Er is een nieuw klaslokaal nodig. Een eenvoudig lokaal, met golfplatendak en wanden van gevlochten bamboe komt op 3000 euro.

Jandaul, zuidoost Nepal op de riviervlakte, medische post

Er is een armenkas nodig om de allerarmsten, die hun medicijnen niet kunnen betalen, te helpen aan de nodige medicijnen. Prakash Thapa, de leider van dit werk, denkt aan 925 euro per jaar (voorlopig) voldoende te hebben om tientallen mensen te kunnen helpen.

Jandaul, zuidoost Nepal op de riviervlakte, medische post

Het terreintje vóór de medische post (de ‘dispensary’) is een kleine zandvlakte. Dat levert veel stof op en dat is niet goed voor de hygiëne. Bestrating zal ongeveer 355 euro kosten.

Jandaul, zuidoost Nepal op de riviervlakte, medische post

Graag zou Prakash Thapa een verdere medische opleiding volgen, om beter geschikt te zijn voor zijn taak. De training van 15 maanden zou, incl logies, neerkomen op ongeveer 1100 euro (slechts). In de tussentijd kan zijn vrouw de medische post runnen.

Chowfal, zuidoost Nepal (7 km. van Jandaul), kerkbouw

In het dorp Chowfal en enkele omringende dorpen is de geloofsgemeenschap bezig een kerkje te bouwen. Nu komen ze samen in een tot kerkje omgedoopt schuurtje, maar dat is veel te klein. Met eigen middelen en een gift van burgemeester en wethouders (uit waardering voor de bijdrage van de christenen aaan de maatschappij) kon een terreintje worden aangekocht en is het fundament gelegd. Maar de gelovigen zijn in Chowfal erg arm. Hun aantal groeit snel, onder de bezielende leiding van evangelist Bhim Bahadur Rai. Dit jaar kwamen er al 5 gezinnen tot geloof. Het totale aantal gelovigen bedraagt er nu 55. Een nieuw gebouwtje zal hen zeer goed van dienst zijn. Wij stellen een bijdrage van onze kant voor van 1500 euro, als daar geld voor binnen komt. (Dit in overleg met de regioleider Prakash Thapa).

Algemeen: Onze eerste zorg is het bijeenbrengen van violdoende geld voor de inkomsten van de evangelisten. Pas als dat lukt zijn projecten een prachtige aanvulling. Neem contact met de HEF-Nederland op, om te weten wat de stand van zaken is.

Secr. A.J.Krol, 0183-627789; bramkrol@casema.nl