Penibele toestand voor christenen in Nepal

Vijf dagen geleden werden alle leiders van christelijk kinderhuizen en internaten in Kathmandu bijeen geroepen (een zeer grote groep), en ze kregen te horen van de minister van sociale zaken dat, wanneer één kind een kerk of christelijke jeugdclub durft te bezoeken, wanneer er gebeden wordt of wanneer er ook maar één christelijk boekje bij de kinderen gevonden wordt, het tehuis gesloten wordt, de bezittingen worden geconfisceerd en er een enorme boete betaald moet worden.

Dit alles zonder de nodige wettelijke bepalingen en ondersteunende wetgeving. Er is in dit land van overheidswege een hetze tegen christenen gaande. Het begon voirge maand met de arrestatie van mensen uit het onderwijs en een christelijke groep pedagogen. De boodschap is: scholen mogen geen enkele vorm van christendom vertonen, ook al bestond dat recht de afgelopen 26 jaar wel. Nu dus de kinderhuizen en internaten (waarvan een zeer groot deel christelijk is; de overheid kan die kinderen nooit opvangen via andere kanalen. Het enige wat de overheid interesseert is niet het welzijn van de kinderen, maar dat ze vooral geen christen worden.. De volgende stap staat ook al aangekondigd: een verbod op gesprekken over het geloof en het verbod om te dopen.

Al ons werk is in gevaar, om te beginnen het internaat van de HEF in Dharan, waar over enkele maanden een Nederlandse vrijwilligster hoopt te gaan werken voor een half jaar. De mensenrechten worden in Nepal met de voeten getreden.

Dezelfde overheid die geen geld heeft om voor voldoende elektriciteit te zorgen, bouwt tempels bij de vleet, enorme gebouwen in Lumbini (centrum van het wereld-boeddhisme) en wil een idioot groot boeddhabeeld bouwen in Damak, van 100 meter hoog. Zo hoopt de (zeer zwakke) regering goodwill te krijgen bij de hindoe-meerderheid. Met een gebreidelde pers hoopt men de kritiek, die ook leeft, tot een kleine groep intellectuelen te beperken.

Temidden van alle goede nieuws deze reis (de afgelopen 3 dagen zagen we weer 4 mensen tot geloof komen, en kon ik constateren dat de belangstelling voor het christelijke geloof nog toeneemt in Nepal) zijn er grote zorgen. Er is gebed en actie nodig, om te voorkomen dat Nepal afglijdt naar een immorele dictatuur.

Groet,
vrede,

Bram Krol

VerdiepingBram Krol