Nepalese gelovigen in het buitenland

Vanuit het vluchtelingenkamp Pathari (Nepal) zijn meer dan 100 nieuwe gelovigen de wereld ingetrokken, naar Nieuw Zeeland, Canada, de USA, Zweden en ook Nederland. De H.E.F. heeft daar vanaf 2009 gewerkt, en met veel vrucht.

Maar de vluchtelingen worden vanuit Nepal naar gastlanden verbracht. Het aantal gelovigen in het groepje van evangelist Anup Rai bestaat nu uit 20 Ć” 25 mensen. Het aantal slinkt, omdat er steeds meer mensen vertrekken.

In Damak zijn ook veel mensen tot geloof gekomen, die later vertrokken voor werk in het buitenland (in Nepal valt geen droog brood te verdienen. In sommige dorpen zit meer dan 60% van de mannen in het buitenland.) Maar daar hield hun geloof niet op. Gelovigen uit Damak hebben meegewerkt aan de stichting van Christelijke gemeenten voor gastarbeiders in Qatar en Maleisiƫ. Het is trouwens heel interessant te zien hoe zelden een gastarbeider uit Nepal moslim wordt. Maar velen van hen worden Christen.

De voormalige regioleider voor Bhutan en de noordelijke vlakte van de Brahmaputra, K.B.Rai, woont nu in Nieuw Zeeland. Daar leidde hij enkele maanden geleden een familie (van de hoogste kaste) tot de Heer.

Anup Rai heeft het initiatief genomen om een multi mediagroep in Nepal op te richten met medewerkers en vrienden van de HEF. Hij is erin geslaagd met een minimaal budget een prachtige film te maken. Evangelisatie n.a.v. het thema drugs, waardoor de film op alle mogelijke neutrale scholen vertoond kan worden. Er is veel vraag naar. Daar zal ik later meer over schrijven.

Bram Krol

Algemeen NieuwsBram Krol