Overstromingen in Nepal

Twee weken geleden was er in Nepal een enorme overtroming in de lager gelegen gebieden (net als overall in Zuid-Azië). Nog nooit waren de watervloeden (die jaarlijks voorkomen) zo hoog geweest. Er zijn veel doden gevallen. Tienduizenden zijn hun huisjes kwijt, vooral de allerarmsten, die op zogenaamd ‘waste land’ wonen. Dat zijn vaak de laaggelegen gronden.

Een positieve zaak is dat de bevolking uit eigener beweging geld en goederen voor de slachtoffers heeft ingezameld. De kerken spelen hierin een voortrekkersrol, en ook de werkers van de HEF onder leiding van ds. Kuber Gurung. In plaatsen waar de HEF gemeenten heeft gesticht, zoals Dhimdime, Jandaul, Itahari en Dhimdime, hebben ook veel mensen geleden en zijn sommigen hun schamele bezittingen kwijt. Ook evangelist Sdantosh Ranapaheli (Damak) heeft schade ondervonden. Hij is boeken en waardepapieren kwijt.

De genoemde plaatsen zijn alle bezocht door een team van de HEF, en veel mensen zijn door hen geholpen. Maar er is nog veel hulp nodig. Het water is weer gezakt, maar daarmee hebben de slachtoffers nog geen dak boven hun hoofd. Het verzoek is dan ook of wij niet kunnen helpen in deze nood. Giften zijn dringend nodig op onze bankrekening van de Stichting tot Steun aan de HEF.