Een moordaanslag in Palpa

Afgelopen zondagavond is er een moordaanslag gepleegd op Mr. Shantos Khadka of Federation of National Christians.  Twee kogels werden op hem afgevuurd, maar één miste en de ander verwondde hem slechts matig. 

De situatie in Nepal verslechtert. In Palpa (West-Nepal), waar het oudste christelijke ziekenhuis is, is het sinds enkele dagen in de hele regio verboden om mensen te bekeren (een groot deel van de bevolking daar is al christen). Alle groepen hebben nationaal erkende feestdagen gekregen, zelfs het kleine aantal Sikhs, behalve de christenen. De moslims, in aantal veel kleiner dan de christenen, kregen er zelfs 2. Ook de nieuwe overheid lijkt zich ten doel te stellen het christendom dwars te zitten of zelfs onmogelijk te maken. Dit akls tegenreactie. Nadat de overheid meer dan een mi;ljard dollar aan hulpgelden voor de getroffenen door de aardbeving in eien zak heeft gestoken, en ook de hulpverleningsorganisaties zwaar onder corruptie leden, zeggen miljoenen in Nepal dat alleen de kerk daar betrouwbaar is. Die waarheid willen de autoriteiten niet horen…

Groet, Vrede,

Bram Krol