Nieuwe bekeringen

In Pakhribas-bazar kwamen in de eerste twee maanden van dit jaar 3 mensen tot geloof. In een dorp op 4 km. afstand, Palati, 16 mensen. Overwogen wordt daar nu ook met gemeentestichting te beginnen. In het andere deel van Pakhribas (Agricultural Center) staat het eerste presbyteriaanse kerkje van Nepal. Dat heeft erg geleden onder de aardbeving van twee jaar geleden en het is neergehaald. Voor juni moet het veel grotere en sterkere nieuwe gebouw verrijzen. De gemeente groeit nog steeds door. 

In Dharan werden vorige week 10 mensen gedoopt, terwijl er zich 4 nieuwe belangstellenden voor het geloof aandienden.

In Belbari werden op 4/3 2 nieuwe gelovigen gedoopt.

In Peltimari, nabij Damak, werd een nieuw kerkgebouwtje ingewijd op 3/3. De burgemeester van het dorp, een hindoe van de hoogste kaste, had vorig jaar een Bijbel gekregen. Bij de openingsplechtigheid citeerde hij veelvuldig daaruit en hij vertelde dat hij hoopte dat velen in zijn dorp Christus zouden vinden.