Hoe ze Christus hebben leren kennen

Emil Tigga heeft een krachtig getuigenis gegeven van het Evangelie van Jezus Christus in Nathua Duars. Terwijl hij van het evangelie getuigde, ontmoette hij de twee zussen Sanu Uroan en Silpa Uroan. Ze luisterden aandachtig, als hij hun over Jezus vertelde. Steeds wanneer Emil hun gezin bezocht, luisterden zij heel geïnteresseerd, maar de andere gezinsleden schonken er geen aandacht aan. Naarmate zij meer over het Evangelie hoorden, schonken zij er meer geloof aan en op een dag besloten beide om de Heer hun zonden te belijden en Hem als hun persoonlijke Verlosser aan te nemen. Hun familie nam hun dat echter zeer kwalijk. De meisjes begonnen regelmatig de samenkomsten te bezoeken, maar hun familie werd steeds vijandiger en zei hun, dat ze het ouderlijk huis moesten verlaten, als ze Jezus bleven volgen. Dit was een heel erg moeilijk moment voor hen.

Ze moesten of voor Jezus kiezen, of voor hun familie. Na veel gebed besloten ze om Jezus toch trouw te blijven en om hun familie te verlaten, die zo duidelijk Jezus haatten. Omdat ze verder nergens naar toe konden, gingen ze bij het gezin van hun oudere zus in huis wonen, die ook al Christen waren. Daar leerden ze meer over Jezus en over wat het betekent om zijn discipel te zijn. Daar doen ze nu wat hand- en spandiensten om wat geld te verdienen om naar school te kunnen gaan. Sanu zit nu in haar examenjaar en Silpa is halverwege haar opleiding. Het is nu zes maanden geleden, dat ze uit het ouderlijk huis zijn gezet, maar ze groeien nu sterk in hun geloof en hebben besloten om niet terug te kijken. Ondertussen hebben ze ook het besluit genomen om zich te laten dopen. Op 21 november 2016 bezocht ds. Mathias Subba de dienst en werden de meisjes gedoopt. Ze besloten definitief om Jezus te volgen en niet meer terug te keren naar hun oude leven. Wij vragen uw gebed voor beide meisjes. Ze hebben nog een lange weg te gaan in hun leven met de Heer.  Gelukkig is hun leven veilig in Gods handen.