ALARM! ALARM! ALARM!

Het is gedaan met de relatieve rust en vrijheid voor de meer dan 1,5 miljoen christenen in Nepal. De afgelopen drie dagen werden eerst 3 vrouwen gearresteerd en in een politiecel gegooid (en dat kan gemakkelijk een opsluiting betekenen van 1 of 2 maanden…), en daarna 6 jongelui, 2 van hen afkomstig uit India (Sikkim) en 4 uit Damak. Damak is onder de grote steden van Nepal de meest gekerstende; ruim 10% van de bevolking is er christen. 

Er was al beroering. Er was een mislukte moordaanslag gepleegd op een Hindoeleider. Dit was feitelijk in scène gezet, maar een christen die er niets mee van doen had, David Tamang, werd als schuldige aangewezen. Dit speelde enkele weken geleden. Daaruit is een grote haatcampagne tegen christenen ontstaan, deels geleid vanuit overheidskringen. Kuber Gurung heeft daar, als voorzitter van de federatie van alle kerken in Oost-Nepal (1000+ !), met een aantal ministers over gesproken. Zijn vrees, dat er een grote vervolging uit zou kunnen breken, lijkt nu bewaarheid te worden.

Sinds enkele maanden zijn al maatregelen van kracht tegen de inkomsten van kerken en evangelische bewegingen. Van elke geldzending moet worden aangetoond dat er geen salarissen van predikanten of evangelisten van worden betaald, dat ze niet bestemd zijn voor kerkbouw, aanschaf van Bijbels of iets dergelijks. Een tweede maatregel betreft christelijke kinderhuizen. Wanneer daar Bijbels, liedbundels of christelijke lectuur wordt aangetroffen, kan zo’n huis gesloten worden. 

Daar zijn twee maatregelen bovenop gekomen. Ten eerste worden mensen (alleen christenen!) thuis bezocht met een vragenlijst, waarop ze hun gegevens en die van hun kerk moeten (laten) invullen. Hoeveel kinderen hebben ze? Hoe heten ze? Op welke school zitten ze? Wie is hun predikant? Waar woont hij?
Enzovoorts. Dat is heel intimiderend. Nu dus ook een actief optreden tegen christenen die niet anders doen dan een gesprekje voeren of een lied zingen. En ten tweede, opeens, een actieve vervolging van christenen.

Na de verkiezingen van november j.l. was ieder ervan overtuigd dat de door India opgelegde christenvervolging van de kaart was. Nu is het een op China geïnspireerde vervolging, nog veel gemener. 

Elke christen die momenteel in Nepal komt, bijvoorbeeld om een kinderhuis te bezoeken, of die een toespraakje in een kerk geeft, loopt gevaar. Er is maar één verrader nodig, of een antichristelijke persoon, en je bent er gloeiend bij.

Een nieuwe slavernij van de geest wacht Nepal. India of China… Of je nu door de hond of de kat gebeten wordt… De enigen die de jaren door hard aan de gezondheidszorg werkten, opvang van wezen, die scholen hebben opgezet voordat Nepal er zelf aan toe kwam, die de eersten waren bij hulp aan de slachtoffers van aardbevingen en overstromingen, krijgen nu hun beloning á la China.

 


Bram Krol